You are here

Τρία Projects - Συνάντηση 04/03/17

Submitted by sonic2000gr on Sat, 03/04/2017 - 08:26

Στη σημερινή συνάντηση του SchoolSpace χωριζόμαστε σε ομάδες και τελειοποιούμε κάποια από τα Projects που έχουμε κάνει για να τα παρουσιάσουμε στην Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας. Προσθέτουμε οθόνες και επιπλέον εξαρτήματα, γράφουμε κώδικα και μετατρέπουμε τις απλές μας αρχικές κατασκευές σε χρήσιμες συσκευές!

SchoolSpace Projects